Welcome to

Tân Hiệp Water

Tân Hiệp Water là một trong những công trình cấp nước tiêu biểu được công nhận bởi Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam vào năm 2017.

Tân Hiệp Water trở thành thành viên của Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam vào tháng 1 năm 2019.

1.020+ ngày

Vận hành an toàn

185717760+ m3

Nước sạch đã sản xuất

48+ nhân sự

Công nhân viên 

Tân Hiệp Water

Công nghệ

Công nghệ xử lý nước

Nước thô sau khi qua thiết bị trộn nhanh sẽ về mương phân phối chung và phân phối vào các bể keo tụ - tạo bông. Bể ke tụ (4 bể) - tạo bông ( 4 bể) được thiết kế hợp khối với bể lắng. Bể keo tụ - tạo bông vận hành với tốc độ khuấy giảm dần tạo điều kiện dính kết các chất bẩn có trong nước ở dạng lơ lửng thành các bông cặn với kích thước lớ...

Chi tiết

Giải pháp quản lý và...

Công tác điều khiển và quản lý từng công trình đơn vị trong hệ thống kể từ đầu nguồn đến mạng bằng hệ thống điều khiển tự động – SCADA, giúp cho việc theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị được dễ dàng hơn. Tất cả các dữ liệu được lưu và dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Chi tiết

Tân Hiệp Water

Sản xuất

Tân Hiệp Water

Thư viện ảnh

Các tin tức mới nhất

Tin Tức

18 Tháng mười 2019 - Tin tức

Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước

Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước

Các tin tức mới nhất

Tin Tức

20 Tháng chín 2019 - Tin tức

Đe dọa đảm bảo an ninh nguồn nước thô

30 Tháng chín 2019 - Hoạt động cộng đồng

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Tân Hiệp Water