Tin tức

31 March 2021 - Tin tức

Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

20 November 2020 - Hoạt động cộng đồng

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2020

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NĂM 2020

29 September 2020 - Tin tức

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

24 September 2020 - Tin tức

TÂN HIỆP WATER XÂY DỰNG ISO/IEC 17025:2017

TÂN HIỆP WATER XÂY DỰNG ISO/IEC 17025:2017

11 May 2020 - Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông 2020

Đại hội cổ đông 2020

26 June 2020 - Hoạt động cộng đồng

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM

31 March 2020 - Tin tức

Thay đổi những thói quen thường ngày trong mùa dịch Covid-19

Thay đổi những thói quen thường ngày trong mùa dịch Covid-19

18 March 2020 - Tin tức

Hạn mặn bủa vây, người dân Miền Tây đang cần nguồn nước ngọt sinh hoạt và sản xuất

Hạn mặn bủa vây, người dân Miền Tây đang cần nguồn nước ngọt sinh hoạt và sản xuất

13 November 2019 - Hoạt động cộng đồng

Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước

Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước

13 November 2019 - Hoạt động cộng đồng

HỘI THI BÀN TAY VÀNG CÔNG NHÂN NGHÀNH CẤP NƯỚC THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LẦN 2- 2019

HỘI THI BÀN TAY VÀNG CÔNG NHÂN NGHÀNH CẤP NƯỚC THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LẦN 2- 2019

13 November 2019 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng Cổ đông 2019

Đại hội đồng Cổ đông 2019

13 November 2019 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông 2017

Đại hội đồng cổ đông 2017