Giới thiệu

Giới thiệu

  1. Tổng quan:

 Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC TÂN HIỆP
 Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài : TAN HIEP WATER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
 Địa chỉ trụ sở chính : 64 Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh
 Số điện thoại : (028) 3713 1078  - Fax : (028) 3713 1077.

Emailinfo@thw.com.vn

Websitewww.thw.com.vn

  1. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà máy nước Tân Hiệp 2 với công suất 300.000 m3/ngày đêm.

Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.

Chia sẻ: